halüsinasyonlar

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Ein Tumor kann definitiv Gehirnfunktionen beeinflussen, auch heftige Halluzinationen auslösen.

Baş ağrıları, yönelim bozukluğu halüsinasyonlar, değişken bilinç.

Kopfschmerzen, Desorientierung, Halluzinationen, ein verändertes Bewusstsein.

Ölen bir beyin, oksijensizlik, halüsinasyonlar.

Ein sterbendes Gehirn, Sauerstoffmangel, Halluzinationen.

Karbondioksit halüsinasyona yol açar, karar vermeyi zorlaştırır.

Kohlendioxid kann Halluzinationen hervorrufen, Sinne beeintrachtigen.

Ya da halüsinasyon gören rahiple uğraşmak istiyorsun.

Oder einen halluzinierenden Priester verarschen wollen.

Halüsinasyonlar, anemi, bradikardi

Halluzinationen, Anämie, Bradykardie

Paranoya, ruh hâlinde değişiklikler, hatta halüsinasyonlar.

Paranoia, Stimmungsschwankungen sogar Halluzinationen sein.

Bulantı, kusma, halüsinasyon.

Übelkeit, Erbrechen, Halluzinationen.

Bunama, halüsinasyon, paranoya

Demenz, Halluzinationen, Paranoia

Öfke, halüsinasyon, çıldırı.

Wut, Halluzinationen, Psychose.