hamlesi

Güzel bir hamle olabilir.

Könnte ein guter Schachzug sein.

Her olası hamle farklı bir oyunu temsil eder.

Jeder möglicher Zug repräsentiert ein anderes Spiel.

Birisi bir hamle yapıyor.

Jemand macht einen Zug.

Onların hamleleri, bizim karşı hamlelerimiz

Deren Maßnahmen, unsere Gegenmaßnahmen.

Yanlış hamle hayatım.

Falscher Zug, Süße.

Usta rakibin akıllı bir hamlesi.

Ein Gambit eines geschickten Gegners.

Sekiz hamlede mat etti.

Schachmatt in acht Zügen.

Bu bir kariyer hamlesi.

Es ist ein Karriereschritt.

Üç hamlede mat ederim.

Schachmatt in drei Zügen.

Mat olmana iki hamle kaldı.

In zwei Zügen sind Sie schachmatt.