hanedanlığının

Daha sonra, Tok'ra isyan teknikleri üzerine bir ders İkinci Goa'uld hanedanlığının çöküşünden beri süregelen.

Dann rede ich über Aufstandstechniken der Tok'ra seit dem Zerfall der zweiten Goa'uld-Dynastie.

İçinde Nurhachi'nin kalıntıları var, Mançu hanedanlığının ilk imparatoru.

Das sind die Überreste Nurhachis, dem ersten Kaiser der Manchu-Dynastie.