hapı

Hap için bir bardak su alabilir miyim?

Haben Sie ein Glas Wasser für eine Tablette?

Her ikimiz için de yeterli miktarda uyku hapı zulaladım.

Ich habe genug Schlaftabletten für uns beide gehortet.

Hayır, hayır, artık hap yok.

Nein, nein, keine Pillen mehr!

Kariyer yok, ilişki yok, uyku hapları, deli doktorları

Keine Karriere, keine stabile Beziehung, Schlaftabletten, Psychiater

Hayır, bilmiyorum. Uyku hapı aldım.

Nein, ich habe Schlaftabletten genommen.

Ben yazısı olmayan haplar arıyorum.

Ich suche Tabletten ohne Aufschrift.

Dört tane mide hapı almam gerekti.

Ich musste vier Säureblocker schlucken.

Hayır, sağolun. Birkaç uyarıcı hap aldım.

Nein, danke, ich habe Wachmacher geschluckt.

İki hap, günde üç kere.

Zwei Pillen, dreimal täglich.

Ne biz sadece yaptıysanız, gibi, hap kek?

Wie wär's, wenn wir Pillen-Brownies backen?