Turkish-German translations for harika çocuk:

Wunderkind · other translations

harika çocuk Wunderkind

Sanırım elimizde bir harika çocuk var.

Ich denke, wir haben hier ein Wunderkind.

Harika çocuk bu mu?

Ist das das Wunderkind?

Ben Zoltan karpathy, şu harika çocuk.

Ich bin Zoltan Karpathy, das Wunderkind.

Click to see more example sentences