hataymış

Görünen o ki bu büyük bir hataymış.

Das war offenbar ein großer Fehler.

Belli ki bu büyük bir hataymış.

Das war eindeutig ein Fehler.