Turkish-German translations for havaya uçurmak:

sprengen · other translations

havaya uçurmak sprengen

İntihar bombacısı, az kalsın Başkan Yardımcısı Walden'ı havaya uçuyordu.

Ein Selbstmordattentäter hätte fast Vizepräsident Walden in die Luft gesprengt.

Christian bir bomba yaptı ve bir arabayı havaya uçuracak.

Christian hat eine Bombe gebaut und will ein Auto sprengen.

Ama o treni havaya uçurmak kötü veya yanlış mıydı?

Aber war das Sprengen des Zuges böse, falsch?

Click to see more example sentences