Turkish-German translations for hayali:

imaginär · eingebildet · fiktiv · phantastisch · unwirklich · phantasievoll · other translations

hayali imaginär

Şimdi de hayali kız arkadaşınla tanışmak istiyor.

Sie möchte deine imaginäre Freundin kennenlernen.

Hayali kız arkadaşım buradaymış. Hadi!

Da ist meine imaginäre Freundin!

O senin hayali arkadaşın.

Er ist dein imaginärer Freund.

Click to see more example sentences
hayali eingebildet

Sadece bir hayal miydi?

War das nur eingebildet?

hayali fiktiv

Holden Caulfield hayali bir kahraman, George.

Holden Caulfield ist eine fiktive Gestalt, George.

hayali phantastisch

Onlar, onun hayali karşılığı gibi.

Sie sind ihr phantastisches Gegenstück.

hayali unwirklich

Gerçek dışı, bir hayal gibi.

Unwirklich, wie ein Traum.

hayali phantasievoll

Eminim Rupert, iyi ki, yeteri kadar zeka ve hayal gücüne sahip

Ich bin sicher, Rupert ist intelligent und phantasievoll genug