Turkish-German translations for hayatta:

lebendig · other translations

hayatta lebendig

O zaman o şey hala hayatta.

Dann ist da etwas noch lebendig?

Bu fast-food zinciri hayvanlar hala hayattayken derilerini yüzüyor.

Diese Fast-Food-Kette lässt die Tiere bei lebendigem Leibe häuten.

Uluslararası medya yıldızı Simone hayatta ve sağlıklı.

Der internationale Medienstar Simone ist lebendig und wohlauf.

Click to see more example sentences