hepimiz

Özür dilerim ama, sanırım hepiniz büyük bir hata yapıyorsunuz.

Entschuldigt, aber ich glaube, ihr macht einen schrecklichen Fehler.

Bu insanların hepsi aynı karakteristik özellikleri sergiliyor:

Diese Menschen teilen alle dieselben, grundlegenden Eigenschaften.

Ama ben seni hep sevdim!

Aber ich liebte dich immer!

Basın, televizyon, Hollywood filmleri,okullar, üniversiteler, dinler, hepsi özgürdür.

Freie Presse, Fernsehen, Hollywoodfilme, Schulen, Universitäten, Religionen

Müfettiş hepimiz çok çalışıyoruz ama yardımınıza ihtiyacımız var.

Inspektor. Wir sind alle überarbeitet, aber wir brauchen Ihre Hilfe.

Hepimiz Prens Joffrey'nin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz.

Wir alle beten für Prinz Joffreys vollständige Genesung.

Bunların hepsi çileden çıkarıcı Şamatacı, farfaracı, hesapçı

Sie sind ein menschlich depraviertes Halbvertiertes, ungeniertes

En azından şimdi hepimiz birbirimizi anlıyoruz.

Zumindest können wir uns jetzt gegenseitig nachvollziehen.

Bu akşam hepimiz için bir akşam yemeği ayarladım.

Ich habe für uns alle ein Abendessen organisiert.

Ben seni hep sevdim..

Ich mochte dich immer.