içtin

Dün gece sen de bayağı içtin.

Gestern hast du's auch getrunken.

Biliyorsun, fotokopi makinası toneri içtin.

Sie haben Tonerflüssigkeit getrunken.

Kaç bardak şampanya içtin?

Wie viele Gläser tranken Sie?

Şampanya içtin?

Sie tranken Champagner?

Burada sigara içtin sen?

Hast du hier drinnen geraucht?

Ne zaman içtin sen?

Wann hast du getrunken?

Sana bir, en fazla iki damla dedim. Ve sen tüm şişeyi mi içtin?

Ich sagte einen Tropfen, höchstens zwei, und Du schluckst das ganze Zeug?

Ne kadar içtin sen? Çok değil.

Wie viel Wein hast du getrunken?

Hayır Michael. Yeteri kadar içtin.

Nein, Michael, du hast genug getrunken.

Paul, ne kadar içtin sen?

Paul, wieviel hast du getrunken?