Turkish-German translations for iğne:

Nadeln, Nadel · Spritze · Stachel · PIN · other translations

iğne Nadeln, Nadel

İğne gibi dişleri, bükülmüş dudakları, sarı gözleri vardı.

Zähne wie Nadeln, verzerrte Lippen, gelbe Augen.

Sıralama mikroplar, iğneler, süt, ölüm, yılanlar, mantarlar, yükseklik, kalabalık, asansörler

Das heißt: Keime, Nadeln, Milch, Tod, Schlangen, Pilze, Höhen, Mengen, Aufzüge

Samanlıkta iğne aramak gibi.

Wie die Nadel im Heuhaufen.

Click to see more example sentences
iğne Spritze

Bana bir iğne lazım.

Ich brauche eine Spritze.

Güller. Yaprak biti, diken, iğne!

Rosen, Blattläuse, Spray, Spritze!

Sana bir iğne yapayım mı?

Soll ich dir eine Spritze geben?

Click to see more example sentences
iğne Stachel

Sürüsü olmayan bir Hızlı İğne son derece savunmasızdır.

Ein Stachel ohne Rudel ist extrem angreifbar.

Hızlı İğne. Neden bir Hızlı İğne olmak zorunda?

Warum muss es ein Schneller Stachel sein?

Eğer o İğne'den kurtulmak istiyorsan ben varım.

Wenn du den Stachel loswerden willst, bin ich dabei.

Click to see more example sentences
iğne PIN

Bu onun yaka iğnesi.

Das ist sein Pin.

Bu yaka iğnesi de ne?

Was ist das für ein Pin?

Bu, yaka iğneli bir kamera.

Das ist eine Pin-Kamera.