Turkish-German translations for iş arkadaşı:

Mitarbeiter · other translations

iş arkadaşı Mitarbeiter

Tabii ki. O babamın en sevdiği arkadaşıydı.

Natürlich, das war der Lieblings-Mitarbeiter meines Vaters.

İş arkadaşım Borakove'a kodu çözdürdüm.

Mein Mitarbeiter Borakove hat es entziffert.