Turkish-German translations for işe yaramaz:

nutzlos · unbrauchbar · other translations

işe yaramaz nutzlos

Kendimi işe yaramaz hissediyorum.

Ich fühle mich komplett nutzlos.

Şebeke modellerimizin hiçbiri işe yaramıyor.

Unsere Rastermodelle sind alle nutzlos.

Bilgisayar ekipmanları hiçbir işe yaramaz.

Sein gesamtes Computerequipment ist nutzlos.

Click to see more example sentences
işe yaramaz unbrauchbar

Arnett'in dosyaları geldi ama öyle sansürlenmiş ki işe yaramaz.

Arnetts Akten. Soweit editiert, dass sie unbrauchbar sind.