ilacı

Bir kaşık dolusu şeker ilacı yutmanıza yardımcı olur

Ein Löffelchen voll Zucker bitt're Medizin versüßt

Avcı kadınımız Görücüleri için yeni bir ilaç arıyor.

Unsere Jägerin sucht eine neue Droge für ihre Propheten.

Ama daha fazla ilaç yok.

Aber keine Medizin mehr.

İlaç için bitki toplamak istiyorum.

Ich möchte Kräuter pflücken, für Medizin.

İlaç, toksin ya da enfeksiyon olabilir.

Könnten Drogen, Gifte oder eine Infektion sein.

Burada hiç ilaç yok.

Hier sind keine Drogen.

Büyük ihtimal sırtta taşınan bir ilaç pompasıyla püskürtecekler.

Nein. Eher wird ihr Verteilmechanismus ein Rucksackzerstäuber sein.

Bana da bir doz ilaç lazım.

Ich brauche auch eine Dosis.

İlaç mümessili olduğumu kim söyledi?

Wer sagt, ich sei ein Pharmavertreter?

Ona ilaç verdin?

Sie haben ihn betäubt?