Turkish-German translations for ilgili:

interessiert · betroffen, betreffend · relevant · besorgt · verwandt · anwendbar · Verbindung · beteiligt · zuständig · other translations

ilgili interessiert

Tabii ki işin beni ilgilendiriyor.

Natürlich interessiert mich deine Arbeit.

Neden federal araştırmacılar bir intihar ile ilgileniyor?

Warum sollten Bundesermittler an einem Selbstmord interessiert sein?

Benim adım Alice, o yüzden bir ilgi duydum.

Ich heiße alice, deshalb interessiert es mich.

Click to see more example sentences
ilgili betroffen, betreffend

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

Billy Loomis'le ilgili bir şeyi unutuyorsun.

Du vergisst eine Sache, Billy Loomis betreffend.

Bu beni nasıl ilgilendiriyor?

Und das betrifft mich wie?

Click to see more example sentences
ilgili relevant

Bu soru gerçekten konuyla ilgili mi?

Ist diese Frage wirklich relevant?

Konuyla ilgili bir soru, nihayet.

Endlich eine relevante Frage.

Konuyla ilgili olan ne, efendim beyin dalgaları analizlerim.

Was relevant ist, Sir ist meine Analyse der Gehirnwellen. Vermittlerin

Click to see more example sentences
ilgili besorgt

Bato'nun ilacıyla kim ilgilenecek? Franz'mı sen mi?

Wer besorgt Batos Medizin, du oder Franz?

Ama bir şekilde onun iyiliğiyle ve güvenliğiyle ilgili endişelenmeye başladım.

Aber ich bin doch etwas besorgt über ihr generelles Wohlbefinden und ihrem Sicherheitsempfinden.

ilgili verwandt

Ve bu ürünlerin nerede ve nasıl kullanıldığıyla ilgili.

Und wie und wo diese Produkte verwendet werden.

Wellington Dükü ile bir ilginiz var mı?

Sind Sie mit dem Herzog von Wellington verwandt?

ilgili anwendbar

Ama bu sadece ilgisiz detaylar için geçerlidir.

Aber das ist nur anwendbar bei unwichtigen Details.

ilgili Verbindung

Bu intihar bombacısı Mahmut Reşit Faheen, bir çok kökten dinci grupla ilgisi olduğundan şüphelendiğimiz bir terörist.

Der Selbstmordattentäter Mamud Rashed Faheen, ein mutmaßlicher Terrorist mit Verbindung zu fundamentalistischen Gruppierungen.

ilgili beteiligt

Bay Cosgood dışında tiyatrodakilerden başka kimin bu gösteriyle ilgisi vardı?

Und welches Ensemblemitglied war außer Mr. Cosgood an der Inszenierung beteiligt?

ilgili zuständig

Bir Müslüman olarak da Tizi Ouzou'nun ruhu ile ilgilenmeliyim.

Als Moslem bin ich zuständig für die Seele von Tizi Ouzou.