ilişkiye

İkimiz de girişimciyiz ikimizin de karmaşık ilişkileri var.

Wir sind beide Unternehmer. Wir führen beide komplizierte Beziehungen.

Belki de bu ilişki bana göre değildir.

Vielleicht ist diese Beziehung nichts für mich.

Kariyer yok, ilişki yok, uyku hapları, deli doktorları

Keine Karriere, keine stabile Beziehung, Schlaftabletten, Psychiater

Gizli ilişkiler, kaçamaklar, aldatmalar.

Geheime Romanzen, Wegschleichereien, Affären.

Cinsel ilişki gençler için tehlikeli olabilir.

Für Teenager kann Geschlechtsverkehr gefährlich sein.

Gerçek bir ilişki.

Eine echte Beziehung.

Romantik bir ilişki..

Eine romantische Beziehung.

Her yerde ilişkileri var:

Sie haben überall Beziehungen:

Bu ilişki asla değişmiyor.

Diese Beziehung ändert sich nie.

Bu ilişki ne zaman başladı?

Wann begann diese Beziehung?