Turkish-German translations for iltica:

Asyl · Asylantrag · other translations

iltica Asyl

Resmen iltica talep ediyorum.

Ich bitte formell um Asyl.

O zaman iltica için başvursun.

Dann muss sie eben Asyl beantragen.

iltica Asylantrag

İltica talebin resmi olarak onaylandı.

Ich Asylantrag wurde offiziell genehmigt.

İki gün sonra WikiLeaks Snowden'ın iltica talebiyle Hong Kong'dan çıkışını organize etli.

Zwei Tage später organisiert WikiLeaks seine Ausreise und einen Asylantrag.