Turkish-German translations for iltifat:

Kompliment · other translations

iltifat Kompliment

İltifatlar beni de rahatsız edici yapıyor.

Bei Komplimenten fühle ich mich auch unwohl.

Bu bir iltifat, değil mi?

Das ist ein Kompliment oder?

Ama bunun bir iltifat olduğunu düşünüyorum.

Aber ich denke, das ist ein Kompliment.

Click to see more example sentences