Turkish-German translations for imha:

zerstören · vernichten · Selbstzerstörung · other translations

imha zerstören

Hayır Yağdırıcı, petrol sahalarını imha ediyor.

Nein, nein. Regenmacher zerstört Ölfelder.

Hemen, yoksa onu imha ederim.

Sofort oder ich zerstöre ihn.

Reaktör binasını yıkarsanız, aynı zamanda soğutma sistemini de imha edersiniz.

Wenn Sie das Reaktorgebäude demolieren, wird das Kühlungssystem genauso zerstört.

Click to see more example sentences
imha vernichten

Majesteleri, hepsi imha edildi.

Majestät, sie sind alle vernichtet.

Ve? Ama onu imha ettiler.

Aber sie haben's vernichtet.

Kimin dosyaları imha edilmiş?

Wessen Akten wurden also vernichtet?

Click to see more example sentences
imha Selbstzerstörung

Otomatik imha yetkisi Kira Beta İki Beta.

Genehmigung zur Selbstzerstörung Kira Beta Zwei Beta.

Yön kontrol ve imha sistemleri yokedildi.

Die Richtungskontrollen und die Selbstzerstörung.

Evet, ama sadece kendimizi imha için.

Ja, aber nur zur Selbstzerstörung.