Turkish-German translations for inşaat:

Baustelle · Bau · Baugewerbe · Bauunternehmen · Konstruktion · Neubau · other translations

inşaat Neubau

Kuşlar böcekleri yer, arabalar kuşları, pas arabaları yer ve yeni inşaatlar pası.

Vögel fressen Käfer, Autos fressen Vögel, Rost frisst Autos und Neubau frisst Rost.