Turkish-German translations for inatçı:

stur · dickköpfig · eigensinnig · störrisch · aufsässig · beharrlich · zäh · hartnäckig · eigenwillig · other translations

inatçı stur

Çok inatçı sevimli küçük bir kız.

Ein sehr stures kleines Mädchen.

İnatçı, olgunlaşmamış ve hâlâ tam bir baş belası.

Stur, unreif immer noch eine gewaltige Nervensäge.

Ve elbette hepsi de titiz, takıntı derecesinde düzenli, inatçı ve son derece cimridirler.

Und sie sind natürlich auch alle pedantisch, zwanghaft ordentlich, stur und extrem geizig.

Click to see more example sentences
inatçı dickköpfig

Seni inatçı, kalın kafalı Vulcanlı!

Sie sturer, dickköpfiger Vulkanier!

İnatçı kadınlar, tam bir lanet.

Dickköpfige Frauen, ein Fluch.

Çok inatçı ve dik kafalı biri oldu.

Sie ist so eigensinnig und dickköpfig.

Click to see more example sentences
inatçı eigensinnig

Sen şımarık, kendini beğenmiş, inatçı ve tembelsin.

Du bist verzogen und eigensinnig und arrogant und faul.

Ama aynı zamanda dik kafalı, inatçı ve kavgacı olduğunuda biliyorum.

Aber ich weiß auch, dass sie eigensinnig und streitsüchtig ist, und

Çok inatçı ve dik kafalı biri oldu.

Sie ist so eigensinnig und dickköpfig.

Click to see more example sentences
inatçı störrisch

Huysuz ve inatçı fakat Fishlegs ve Meatlug'ı kabul ediyormuş gibi görünüyor.

Störrisch und stur, aber er akzeptiert Fischbein und Fleischklops wohl.

Bir de bana inatçı diyorsun.

Und nennst mich störrisch?

Keçi inatları vardır.

Das störrische Geschlecht.

Click to see more example sentences
inatçı aufsässig

Asi, kibirli ve inatçı olduğunu düşünüyorum.

Sie sind aufsässig, arrogant und eigensinnig.

Üstlerine karşı daha isyankâr, daha inatçı, daha şüpheci yaklaşmalı.

Er soll seinen Mitoffizieren gegenüber noch aufsässiger und sturer sein.

inatçı beharrlich

İnat eden kazanır".

Der Beharrliche gewinnt.

İnanın bana, onlar gerçekten de çok inatçı.

Glauben Sie mir, Sie sind sehr beharrlich.

inatçı zäh

Benim inatçı küçük yeğenim.

Meine zähe, kleine Nichte.

inatçı hartnäckig

O niye bu kadar inat ediyor?

Wieso ist sie so hartnäckig?

inatçı eigenwillig

Başına çok buyruk, biraz inatçı birisi ama güzel bir espri anlayışı var.

Ein bisschen eigenwillig, aber sie hat einen guten Sinn für Humor.