incelemesinin

Komite, güvenlik incelemesinin parçası olarak yalan makinesiyle sadece deneme yapıyordu.

Das Komitee experimentierte nur mit den Polygrafen als Teil der Sicherheitsprüfung.