iniyorlar

Jasmer dörtgeninden vadi boyunca Kalipso dörtgenine doğru iniyorlar.

Vom Jasmer-Viereck das Tal entlang in das Calypso-Viereck.

Wilson kardeşler bu sabah JFK havalanına iniyorlar.

Die Wilson-Schwestern landen morgen auf dem Flughafen JFK.

Hemen iniyorlar Bayan Bonner.

Sie kommen sofort, Mrs. Bonner.