Turkish-German translations for intihar:

Selbstmorde, Selbstmord · Selbstmörder · Selbstmordversuch · Suizid · Selbstmordrate · other translations

intihar Selbstmorde, Selbstmord

Eğer ölüm işleminizi atlayarak intihar ve veya formunu doldurmadan gerçekleştiriyorsanız, dereceniz indirilecektir.

Wenn Sie lhre Todesabwicklung ausüben ohne Selbstmord oder Fallerlaubnis, werden Sie degradiert.

Önce intihar etmem gerekiyor.

Ich muss zuerst Selbstmord begehen.

İntihar, kanunlara aykırı.

Selbstmord ist ungesetzlich.

Click to see more example sentences
intihar Selbstmörder

Kararlaştırılmış bir intihar

Ein entschlossener Selbstmörder

Ama ben intihar etmedim.

Aber ich bin kein Selbstmörder.

Ben intihar ettim, Angela.

Ich bin ein selbstmörder, Angela.

Click to see more example sentences
intihar Selbstmordversuch

Bir intihar girişiminden sonra mı?

Nach einem Selbstmordversuch?!

Del Corso Venedik'te intihar etmeye kalkıştı.

Del Corso, die in Venedig einen Selbstmordversuch

Bu bir intihar girişimiydi.

Es war ein Selbstmordversuch.

Click to see more example sentences
intihar Suizid

Onlar intihar etti, Roy!

Sie haben Suizid begangen, Roy.

Çünkü intihar bencilce bir şey.

Weil Suizid zu egoistisch ist.

intihar Selbstmordrate

Kanser oranları düştü ama intihar oranları fırladı.

Die Krebsrate sinkt aber die Selbstmordrate steigt.

İsveç, buz, depresyon, yüksek intihar oranı.

Schweden, Eis, Depressionen, hohe Selbstmordrate.