iskeletler

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

Sie ist mehr wie ein dehnbares Außenskelett, wie bei einem Insekt oder etwas Krebsähnlichem.

Hayır, ölü hayvanlar, iskeletler yok.

Nein. Keine toten Haustiere. Keine Skelette.

Hiç görmediğim bir iskelet yapısı var.

Diese Skelettstruktur habe ich noch nie gesehen.

Bir sürü iskelet.

Ein Haufen Skelette.

Aslında bir iskelet.

Eigentlich ein Skelett.

İskeletler, organlar, her şey.

Skelett, Organe, einfach alles.

Bir tropiyi gösteren düzinelerce farklı türe ait iskeletler gördük.

Wir fanden Skelettüberreste Dutzender fremder Rassen, an Trophäen erinnernd.

Çünkü normal bir iskelet yapısı falan yok.

Denn er hat kein normales Skelett.

Zindanlar, lanetler, iskeletler ve demir bakireler.

Verliese, Flüche, Skelette und eiserne Jungfrauen.

İronik olansa şu ki bu iskelet şakasına bayılırdı o.

Und ironischerweise würde er diesen Skelett-Witz wirklich mögen.