Turkish-German translations for istila:

Invasionen, Invasion · befallen · other translations

istila Invasionen, Invasion

Ve bu arada yönetmem gereken bir istila var.

In der Zwischenzeit muss ich eine Invasion anführen.

Bir çeşit istila!

Eine Art Invasion!

Dünyalar Savaşı'ndan sonra, BUSG gelecek istilaları engellemek için yörünge savunma uydularını geliştirdiler.

Nach dem EEK entwickelten die USDF orbitale Verteidigungssatelliten, um zukünftige Invasionen abzuwenden.

Click to see more example sentences
istila befallen

Belli ki, dairem pireler tarafından istila edilmiş.

Anscheinend ist mein Apartment von Flöhen befallen.

Gemim bilinmeyen bir yaşam formu tarafından istila edildi.

Mein Schiff ist von einer unbekannten Lebensform befallen.

Halı zaten istila edilmişti

Teppich, der schon befallen war