Turkish-German translations for iyileşme:

Heilungen, Heilung · Genesung · other translations

iyileşme

Benim Vulkan iyileştirme tekniklerim, iyileşme periyodunu geliştirebilir.

Meine vulkanischen Heiltechniken erfordern keine Genesungszeit.

Bu iyileşme hızıyla yakında olur.

Bei Ihren Fortschritten bald.

Bu çılgınlık. İyileşmeyi teşhis ediyoruz.

Wir diagnostizieren hier eine Rekonvaleszenz.

Yaşam formunda nükleojenik yapısı. nükleojenik radyasyon iyileşme işlemine yardımcı oluyor.

Wenn die Lebensform eine nukleogenische Struktur hat müsste nukleonische Strahlung ihren Heilungsprozess begünstigen.

Ben, tek başıma enerji ve sesle bir iyileşme ortamı yaratıyorum.

Das war nur ich, allein, ich erzeuge einen Heilungsraum, mit Energie und Klängen.

İyileşme sürecini tetiklemek gibi.

Wie den Heilungsprozess auslösen.

Küresel İyileşme, Sınır Tanımayan Doktorlar.

Global Recovery, Ärzte ohne Grenzen.

Lazer daha az hasar bırakır. İyileşme süreci de daha kısadır.

Ein Laser ist weniger invasiv und die Genesungszeit ist viel kürzer.

Size bir puro getirdim. İyileşme hediyesi.

Ich bringe Ihnen eine Zigarre als Genesungsgeschenk.

İyileşme Kaptanın olarak ısrar ediyorum.

Als dein Wellness-Vorbild bestehe ich darauf.