izledi

Genetik olarak kodlanmış bir işaretleyici, ekseriyetle izleme veya tanımlama için kullanılır.

Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation.

Sanırım biri beni izliyor.

Ich glaube, jemand verfolgt mich.

Biri beni izliyor.

Jemand beobachtet mich.

Bak, birisi bizi izliyor.

Schau, jemand beobachtet uns.

Beni duyuyor musunuz Şu anda beni izliyor.

Dieser Jimmyder beobachtet mich, jetzt gerade.

Biri bizi izliyor.

Jemand beobachtet uns.

Şimdi de çizgi film izleyebilir miyiz?

Können wir jetzt Cartoons gucken?

Sağ ol, ama izlemem gereken solucanlar var.

Danke, aber ich muss Würmer beobachten.

Kızlar sanırım birisi bizi izliyor.

Leute Ich glaube, jemand beobachtet uns.

Şu anda bizi izliyor mu?

Beobachtet sie uns gerade?