Turkish-German translations for izleyici:

Publikum · other translations

izleyici Publikum

Postmodern izleyici kitlesine yeni bir tür kazandırabiliriz.

Das Genre für ein postmodernes Publikum neu erfinden.

Bugün bir balon kaçakçısı var izleyicilerin arasında.

Sie haben eine Ballonschmugglerin im Publikum.

İzleyiciler şok olmak istiyor, Barney.

Das Publikum will schockiert werden, Barney.

Click to see more example sentences