Turkish-German translations for jeneratör:

Generatoren, Generator · other translations

jeneratör Generatoren, Generator

Seralar ve jeneratörler. Bazı bölgelerde sokak lambaları var.

Gewächshäuser, Generatoren, sogar einige Straßen sind beleuchtet.

Arızalı bir röle jeneratör kapağını devreye soktu.

Ein schadhaftes Relais hat den Generator-Unterbrecher geöffnet.

Jeneratörü tamir ettin mi?

Hast du den Generator repariert?

Click to see more example sentences