Turkish-German translations for kârlı:

Gewinn · other translations

kârlı Gewinn

Rat, Dolly Parton sana kârdan pay veriyor mu?

Rat, gibt dir Dolly Parton Prozente vom Gewinn?

Bir süre önce, bir çelik şirketini devraldık, küçük hisselere ayırıp sattık, iyi bir kâr elde ettik.

Vor einer Weile haben wir ein Stahlunternehmen aufgekauft, aufgesplittet, verkauft und einen netten Gewinn erzielt.

Ama bu kadar kârlı değil.

Aber es bringt weniger Gewinn.

Click to see more example sentences