Turkish-German translations for köle:

Sklaven, Sklave · Sklavin · diener · Slave · Scherge · Sklavenhalter · other translations

köle Sklaven, Sklave

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Hayır, köle değil.

Nein, keine Sklaven.

O artık kimsenin kölesi değil.

Er ist kein Sklave mehr.

Click to see more example sentences
köle Sklavin

Köle gibi takip ediyor onu.

Sie folgt ihm wie eine Sklavin.

Ben bir köle değilim." Anladın mı?

Ich bin keine gekaufte Sklavin. Verstanden?

Bana ne cüretle nutuk atıyorsun köle?

Du willst mich belehren, Sklavin?

Click to see more example sentences
köle diener

Ben kimsenin kölesi değilim.

Ich bin niemandes Diener.

Belki de Deccal'ın bir kölesi olduğundandır.

Vielleicht, weil sie ein Diener des Antichristen.

köle Slave

Köle adïm Kizzy Moore.

My slave name's Kizzy Moore.

köle Scherge

Vereceğim bilgi Abaddon için köle.

Meine Information ist für Abaddon Scherge.

köle Sklavenhalter

Bay Bohannon eskiden köle sahibiydi.

Mr. Bohannon war früher mal Sklavenhalter.