köpeğiymiş

Bu köpek, tüm dünyanın en mutlu köpeğiymiş.

Dieser Welpe war der glücklichste Welpe der Welt.