kötüdür

Çok iyi bir hemşiresin, ama çok kötü bir yalancısın.

Sie sind eine gute Krankenschwester, aber ein schlechter Lügner.

Kronik kabızlık, şüpheli döküntüler veya çok kötü kokan adam.

Darmverschluss, verdächtige Hautausschlag oder ein wirklich stinkender Kerl.

Bağırsakları iskemiye girebilir ya da daha kötüsü laksatif absorbe olabilir.

Ihr Darm könnte ischämisch werden oder noch schlimmer, eine Invagination bekommen.

Yani ben bile kendimi biraz kötü hissediyorum.

Ich meine, selbst ich fühle mich etwas schlecht.

Biliyorum ama şimdi gerçekten kötü bir zaman.

Ich weiß, aber jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt dazu.

Korkarım ki sana kötü haberlerim var.

Ich habe leider schlechte Nachrichten.

Ben de kötü bir şey yaptım sandım.

Ich dachte ich habe etwas schlimmes getan.

Kötü günler için para biriktirdiğim bir zula var.

Ich habe etwas Geld für schlechte Zeiten beseite geschafft.

Ama sizin için kötü haberlerim var dostlar.

Aber ich habe schlechte Nachrichten für euch, Dudes.

Ben sizin için bazı kötü haberlerim var.

Ich habe eine schlechte Nachricht für euch.