Turkish-German translations for köy:

Dörfer, Dorf · other translations

köy Dörfer, Dorf

Erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bütün köy!

Männer, Frauen, Kinder, Alte, ganze Dörfer!

Bu adamlar, sana köyün kenarına kadar eşlik edecekler.

Diese Männer begleiten dich an den Rand des Dorfes.

Söylesene, kaç tane köy yaktın?

Wieviele Dörfer hast du niedergebrannt?

Click to see more example sentences