Turkish-German translations for kültür:

Kulturen, Kultur · Bildungen, Bildung · Popkultur · other translations

We also found translations for word Kultur in German.

kültür Kulturen, Kultur

Bilinen tüm virüs kültürleri kapatıldı.

Alle bekannten Kulturen sind weggeschlossen.

İnsan standartlarını insan olmayan kültürlere uyarlamaya çalışıyorsunuz.

Sie messen nichtmenschliche Kulturen an menschlichen Maßstäben.

Öncelikle Kanada Kültürü diye bir şey yoktur.

Erstens gibt es keine kanadische Kultur.

Click to see more example sentences
kültür Bildungen, Bildung

Politika, kültür, sanat, bilim ve ilim merkezi.

Sitz von Politik, Kultur, Kunst, Wissenschaft, Bildung.

Kültür, eğitim, araştırma ve inovasyon bitip tükenmeyen kaynaklar.

Kultur, Bildung, Forschung und Innovation sind unerschöpflich.

kültür Popkultur

POP KÜLTÜRÜ TAPINAĞININ TÜM BÖLGELERİ

JEDER DISTRIKT DES PANTHEONS DER POPKULTUR