Turkish-German translations for kültürel:

kulturell · other translations

kültürel kulturell

Ama bazı kültürel fikirleri paylaşıyoruz:

Aber wir teilen dieselben kulturellen Grundsätze:

Kültürel basiret tamamen öznel.

Kulturelle Auffassungen sind subjektiv.

Elbette kültürel farklılıklarınız var ama aranızda bir bağ da var.

Es gibt kulturelle Unterschiede, aber auch eine echte Bindung zwischen euch.

Click to see more example sentences