Turkish-German translations for küresel:

global · sphärisch · other translations

küresel global

Aşırı nüfus, küresel ısınma, kuraklık, açlık, terörizm.

Überbevölkerung, globale Erwärmung, Dürre, Hungersnot, Terrorismus.

Ozon incelmesi, küresel ısınma buzulların erimesi.

Ozon-Schwund, globale Erwärmung, schmelzen der Polarkappen.

Küresel iletişim, kablolu yayın, İnternet.

Globale Kommunikation, Kabelfernsehen, Internet.

Click to see more example sentences
küresel sphärisch

Tüm tarayıcılar, küresel tarama.

Alle Scanner, sphärische Abtastung.

Küresel Hankel Fonksiyonu.

Sphärische Hankel Funktion.