kütlesindeki

Bilgisayar, enerji kütlesindeki azalmanın bölgesel dağılımını doğrula.

Computer, bestätige den lokalisierten Entropieabfall in der Energiemasse.