kılınmasını

Tüm güvenlik kartlarının geçersiz kılınmasını istiyorum.

Ich will eine Zugangssperre für alle Sicherheitspässe.

Bu mahkemenin görevsiz kılınmasını talep ediyorum.Jüride tek bir homoseksüel bile yok!

Ich beantrage eine Neuverhandlung. In der Jury ist nicht ein Homosexueller!