Turkish-German translations for kılavuz:

Handbuch · Bedienungsanleitung · Anleitung · other translations

kılavuz Handbuch

Caine kılavuzu, sayfa bir, bölüm bir.

Caine-Handbuch, Seite eins, Kapitel eins.

Kılavuzu var mı?

Gibt's ein Handbuch?

Biz kızların kullanım kılavuzu var Bayan Morgan.

Wir Frauen haben ein Handbuch. Miss Morgan.

kılavuz Bedienungsanleitung

Gordon Jenkins, Veridian uyku sistemi kullanma kılavuzunun içindekiler kısmını hazırlıyor

Gordon Jenkins, der die Tabelleninhalte für die Veridian-Schlafsystem Bedienungsanleitung schreibt.

Tam olarak bir kullanma kılavuzu sayılmaz.

Nun, es ist nicht gerade eine Bedienungsanleitung.

kılavuz Anleitung

Ne için uygun bir kılavuz?

Eine Anleitung für was?

Bazı resimler, bir kaç Harley kılavuzu ve biraz Vietnam şeyleri.

Ein paar Fotos, eine Menge Harley Anleitungen, ein Haufen Vietnam-Scheiße.