kırığı

Beni daha önce hiç hayal kırıklığına uğratmadınız.

Sie haben Sie mich noch nie enttäuscht. Erledigt.

Bu şehri hayal kırıklığına uğrattın!

Sie haben diese Stadt enttäuscht!

Ama seni hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim, tatlım.

Aber entschuldige, wenn ich dich enttäuscht habe, Schatz.

Kopmalar, yırtılmalar, sıyrıklar, kırıklar.

Abriss, Fleischwunden, Abschürfungen, Brüche.

Sanırım cinsel açıdan onu hayal kırıklığına uğrattım.

Ich denke, ich habe ihn sexuell enttäuscht.

Birkaç kırık kaburga kemiği.

Ein paar gebrochene Rippen.

Haydi, muhtemelen kırık bir kaburgan var.

Kommen Sie, Sie wahrscheinlich eine gebrochene Rippe.

Baba, seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum.

Vater, ich weiß, ich habe Dich enttäuscht.

Klingon. üç başlı lobda, kafatası dış iskeleti kırık.

Klingonisch. Kraniales Skelett beim dreiköpfigen Lappen zerstören.

Akciğer zedelenmesi, kırık kaburga.

Kollabierte Lunge, gebrochene Rippen.