kırıImış

Çenesi kırıImış ve kaburgaları çatlamış.

Gebrochener Kiefer, angeknackste Rippen.