Turkish-German translations for kırık:

Bruch · kaputt · gebrochen · Fraktur · zerbrochen · defekt · Knochenbruch · Risse · Scherben, Scherbe · other translations

kırık Bruch

Burada ciddi bir kırık var.

Hier ein komplizierter Bruch.

Basit bir kırık.

Ein einfacher Bruch.

Burada kırık var arkadaşlar.

Hier ist ein Bruch, Jungs.

Click to see more example sentences
kırık kaputt

Kırık şişeler,karton kutular

Kaputte Flaschen, Pappkartons.

Köprü kırık, altına saklanmalısın".

Brücke kaputt, versteck dich drunter!

Hala kırık mı?

Immer noch kaputt?

Click to see more example sentences
kırık gebrochen

En azından yırtık veya kırık yok.

Zumindest nichts gerissen oder gebrochen.

Kırık kemik yok sanırım.

Nichts gebrochen, glaube ich.

Ama hiç Romeomuz yok Bay Leadville'in ayağı kırık!

Aber wir haben keinen Romeo. Mr. Leadvilles Bein ist gebrochen.

Click to see more example sentences
kırık Fraktur

Temporal kemikte uzunlamasına bir kırık var.

Es ist eine längslaufende Fraktur des Temporallappens.

Sağ önkol kemiğinde açık kırık var.

Offene Fraktur des rechten Radius.

Derek Shepherd median sinir hasarıyla birlikte birden fazla el kırığı.

Derek Shepherd mehrere Hand Frakturen mit Verletzung des Mittelnervs.

Click to see more example sentences
kırık zerbrochen

Kırılan bilgisayarlar, pencereden atılan sandalyeler, kırık deney tüpleri.

Er demolierte Computer, warf Stühle durchs Fenster, zerbrach Reagenzgläser.

kırık defekt

Bir polis memuru, bir arabayı yeteri kadar takip ederse kırık bir arka lamba bulacaktır eninde sonunda.

Wenn ein Polizist ein Auto lange genug verfolgt, wird er ein defektes Rücklicht finden.

kırık Knochenbruch

Yağ embolisi için düzeltilmemiş kemik kırığı gerekir.

Eine Fettembolie setzt einen nicht gerichteten Knochenbruch voraus.

kırık Risse

En azından yırtık veya kırık yok.

Zumindest nichts gerissen oder gebrochen.

kırık Scherben, Scherbe

Orada kırık cam olabilir.

Da könnten Scherben drin sein.