Turkish-German translations for kırmızı:

rot · other translations

kırmızı rot

Tüm birimler, kırmızı alarmı kaldırın.

Alle Decks Alarmstufe Rot aufheben.

O boyutta bir şey için kırmızı mürekkebe ihtiyacım var

Für diese Grösse werde ich rote Tinte benötigen.

Özellikle de "kırmızı" görürsek.

Besonders, wenn wir "rot" sehen.

Click to see more example sentences