Turkish-German translations for kısım:

Teile, Teil · Großteil · Bruchteil · other translations

kısım Teile, Teil

Tüm enstrümental kısımları yeniden kaydettim.

Alle instrumentalen Teile aufgenommen.

Dr. Pierce, lütfen özet kısmını okuyabilir misiniz?

Dr. Pierce, würden Sie bitte den markierten Teil lesen?

Şimdi son kısım. Burası çok, çok önemli.

Der letzte Teil ist sehr, sehr wichtig.

Click to see more example sentences
kısım Großteil

Dünya çarpan cismin büyük bir kısmını içine çeker.

Die Erde schluckt den Großteil des Aufprallers.

Büyük bir kısmını.

Den Großteil davon.

kısım Bruchteil

Dünya nüfusunun sadece küçük bir kısmı hayatta kalabildi.

Nur ein Bruchteil der gesamten Weltbevölkerung überlebte.