Turkish-German translations for kısır:

Teufelskreis · unfruchtbar · steril · other translations

kısır Teufelskreis

Tam bir kısır döngü!

Es ist ein Teufelskreis!

Fakirlik bir kısır döngü.

Armut ist ein Teufelskreis:

Tam bir kısır döngüydü.

Es war ein Teufelskreis.

Click to see more example sentences
kısır unfruchtbar

Geçen sene kötü bir kabakulak geçirdim ve kısır oldum.

Letztes Jahr hatte ich ganz schlimmen Mumps und bin jetzt unfruchtbar.

İki yıl sonra kısır olduğumu fark ettik.

Nach zwei Jahren war klar, dass ich unfruchtbar bin.

Ve doktor bana Jin'in kısır olduğunu söyledi.

Und der Doktor er sagte mir, Jin wäre unfruchtbar.

Click to see more example sentences
kısır steril

Efendim korkarım ki Homer Simpson kısır.

Homer Simpson ist offenbar steril.

Hadım edilmiş bir erkek ve kısır bir kadın.

Der Ehemann kastriert und die Ehefrau steril!

İşçiler kısır veya kanatsız olabilir.

Letztere sind steril und flügellos.