Turkish-German translations for kısa:

kurz · nur · bald · kurzfristig · weniger · bündig · other translations

kısa kurz

Uzun bir kalış ya da kısa bir yolculuk bekliyordum.

Ich hatte einen langen Aufenthalt oder eine kurze Reise erwartet.

Şortlar daha kısa olur normalde.

Kurze Hosen sind normalerweise kürzer.

Bu kısa bir hikaye ve bir çift kısa kompozisyon sorusu.

Es ist nur eine kurze Geschichte und ein paar Aufsatzfragen.

Click to see more example sentences
kısa nur

Ama kısa bir süreliğine. Ve o kısa süre içinde senin değerli kitabını da aldım, Arkadyalı.

Aber nur kurze Zeit, und in dieser kurzen Zeit habe ich dein kostbares Buch genommen, Arkadier!

Ama ben farklı olurdum. Çünkü çok az kısa dönem var şehit olan.

Aber ich wäre anders, weil nur sehr wenige Kurzzeit-Soldaten Märtyrer werden.

Ben senin erkek arkadaşın olurum, kısa bir süre için sadece.

Ich werde dein Freund sein, nur für ein Weilchen.

Click to see more example sentences
kısa bald

Çok kısa zamanda.

Sehr bald schon.

En kısa zamanda seni görmek istiyorum.

Ich will dich bald wieder sehen.

Kısa süre sonra Makine tamamen erişimi kaybedecek.

Bald wird die Maschine vollständig den Zugriff verlieren.

Click to see more example sentences
kısa kurzfristig

Bunu çok kısa zamanda buldum.

Ich fand sie kurzfristig.

Bu kadar kısa sürede benimle buluştuğunuz için teşekkür ederim, Bayan Morgan.

Danke das Sie sich so kurzfristig mit mir treffen, Ms. Morgan.

Merhaba, bu kadar kısa sürede geldiğiniz için sağ olun.

Hallo. Danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten.

Click to see more example sentences
kısa weniger

Ama ben farklı olurdum. Çünkü çok az kısa dönem var şehit olan.

Aber ich wäre anders, weil nur sehr wenige Kurzzeit-Soldaten Märtyrer werden.

Bir saatten daha kısa bir sürede yolculuğumuzu üç yıl daha kısalttık.

In weniger als einer Stunde verkürzten wir die Reise um drei Jahre.

Neden o kadar kısa?

Warum so wenig Zeit?

Click to see more example sentences
kısa bündig

Gelen tehdit kısa ve anlamlıydı.

Bedrohungen, die kurz und bündig waren.