Turkish-German translations for kısacası:

kurzum · other translations

kısacası kurzum

Kısacası çok iyi anlaşıyorduk.

Kurzum, wir verstanden uns prächtig.